רשימת קורסים בתחום מנהל מערכות בריאות
לחזרה לרשימת התחומים
יסודות הניהול - ממ"ב +
מבוא לסוציולוגיה - ממ"ב +
מבוא למשפט - ממ"ב +
מבוא לשיווק - ממ"ב +
חוק ומשפט במערכת הבריאות +
מבוא למנהל ומדיניות ציבורית
אתיקה במערכת הבריאות
ניהול רפואה באסונות
ניהול של מרכזים רפואיים
מבוא למערכות מידע
יישומי מחשב - ממ"ב
פסיכולוגיה - ממ"ב
מתמטיקה - ממ"ב
אוריינות אקדמית - ממ"ב
סטטיסטיקה - ממ"ב
התנהגות ארגונית - ממ"ב
ניהול קריירות בארגונים - ממב