רשימת קורסים בתחום ניהול משאבי אנוש
לחזרה לרשימת התחומים
התנהגות ארגונית - משא"נ
מנהל ומדיניות ציבורית- משא"נ
קריאה וכתיבה אקדמית - משא"נ
אתיקה - משא"נ
מבוא למשפט - משא"נ
מבוא למערכות מידע - משא"נ
יסודות השיווק - משא"נ
דיני חוזים - משא"נ